به پایین اسکرول کنید بازگشت به پروژه ها

طراحی وب سایت آژانس مسافرتی کیهان گشت

آژانس مسافرتی کیهان گشت

توضیحات پروژه

Keyhan Travel – founded in 2000; Tehran, Iran – operates as a one stop source travel agency. We are committed to provide the highest quality travel services in order to create the highest quality experience for our clients and to act responsibly towards planet and people.

  • 95 تاریخ پروژه 14 شهریور 1395
  • 10 رضایت مشتری (از 10 نمره)
  • مشاهده

پالت رنگی

  • #82653D
  • #D8CBBA
  • #454F58

تایپوگرافی استفاده شده

یکان (خیلی نازک، نازک، معمولی، کمی ضخیم، ضخیم)
آژانس مسافرتی کیهان گشت
فونت یکان آژانس مسافرتی کیهان گشت

صفحات طراحی شده

الگوی طراحی شده برای صفحه اصلی
آژانس مسافرتی کیهان گشت آژانس مسافرتی کیهان گشت
ما همراه دیجیتال شما هستیم