به پایین اسکرول کنید بازگشت به پروژه ها

طراحی وب سایت آژانس ارتباطات بازاریابی مثبت و منفی

طراحی وب سایت آژانس ارتباطات بازاریابی مثبت و منفی

توضیحات پروژه

  • 19 تاریخ پروژه 4 آوریل 2019
  • 10 رضایت مشتری (از 10 نمره)
  • مشاهده

پالت رنگی

  • #0066CC
  • #555555

تایپوگرافی استفاده شده

ایران سنس (خیلی نازک، نازک، معمولی، کمی ضخیم، ضخیم)
طراحی وب سایت آژانس ارتباطات بازاریابی مثبت و منفی
فونت ایران سنس طراحی وب سایت آژانس ارتباطات بازاریابی مثبت و منفی

صفحات طراحی شده

الگوی طراحی شده برای صفحه اصلی
طراحی وب سایت آژانس ارتباطات بازاریابی مثبت و منفی طراحی وب سایت آژانس ارتباطات بازاریابی مثبت و منفی
ما همراه دیجیتال شما هستیم