18 شهریور 1397 برنامه‌های شبکه‌ی (وب) تصاعدی (Progressive Web Apps)

برنامه‌های شبکه‌ی (وب) تصاعدی (Progressive Web Apps)

امروزه ابزار توسعه شبکه و کارهای عملی همچنان برنامه‌های شبکه تصاعدی را پشتیبانی نمی‌کنند، درحالی‌که بسیاری از چارچوب‌ها و خدمات به حد کافی برای تبدیل شدن به برنامه‌های شبکه تصاعدی، کارا و مورد استفاده هستند

ادامه
23 مرداد 1397 چه تعداد وبسایت در جهان وجود دارد؟

چه تعداد وب سایت در جهان وجود دارد؟

اینترنت بزرگ است! بسیار بزرگ. با این حال تنها چند صد سازمان و وبسایت‌هایشان در آن غالب هستند. بنابراین اینترنت چقدر بزرگ است؟ چه تعداد وبسایت وجود دارد؟ بر اساس پایش وب سرور Netcraft درژانویه ۲۰۱۸  ‌1,805,260,010 (بیش از ۱/۸ میلیارد) وبسایت وجود دارد. بله، اینترنت بسیار بزرگ است. اما بیشتر این وبسایت‌ها تقریبا هیچ […]

ادامه
ما همراه دیجیتال شما هستیم