به پایین اسکرول کنید بازگشت به پروژه ها

طراحی وب سایت شرکت تعاونی تکتام نوین

طراحی وب سایت شرکت تعاونی تکتام نوین

توضیحات پروژه

بنیان اولیه شـرکت تـعاونی کـارکنان تام ایـران خـودرو در تیرماه سال 1387 با ارسال درخواست به وزارت تعاون و اخذ موافقت نامه مـربوطه از اداره کـل تـعاون استان تهران پایه گـذاری گردید.اعتبار این مـوافقت نامه در خرداد ماه سال 1389 تمدید و سرانجام این شرکت در تاریخ 1389/07/07 در اداره ثـبت شـرکت ها و مـوسسات غیر تـجاری تـهران ،تحت شـماره 385561 ثـبت و فعـالیت آن رسماً آغاز گردید.به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نام این شرکت به تعاونی تکتام نوین تغییر یافت.

  • 13 تاریخ پروژه 18 ژوئن 2013
  • 10 رضایت مشتری (از 10 نمره)
  • مشاهده

پالت رنگی

  • #002E5B
  • #1654FD
  • #FDE428

تایپوگرافی استفاده شده

ایران یکان (خیلی نازک، نازک، معمولی، کمی ضخیم، ضخیم)
طراحی وب سایت شرکت تعاونی تکتام نوین
فونت ایران یکان طراحی وب سایت شرکت تعاونی تکتام نوین

صفحات طراحی شده

الگوی طراحی شده برای صفحه اصلی
طراحی وب سایت شرکت تعاونی تکتام نوین طراحی وب سایت شرکت تعاونی تکتام نوین
ما همراه دیجیتال شما هستیم